Betænkning, udtalelse og indstilling fra et folketingsudvalg om lovforslag eller forslag til folketingsbeslutning. Forslag henvises normalt efter første behandling i folketingssalen til nærmere granskning i et udvalg. I udvalgets betænkning tilkendegiver partirepræsentanterne deres holdning til forslaget. Der kan forekomme både flertals- og mindretalsindstillinger. Betænkningen er grundlag for anden behandling i salen. Lovforslag sendes undertiden til fornyet udvalgsbehandling inden tredje og sidste behandling i folketingssalen. Udvalget kan da afgive en tillægsbetænkning. Se også kommissionsbetænkning.