Juridiske love

I dansk juridisk terminologi er lov en forskrift, der er vedtaget af Folketinget og stadfæstet af kongen. Forslag til love kan fremsættes af ministre, såkaldte regeringsforslag, og af folketingsmedlemmer, private lovforslag. Private lovforslag er oftest godkendt af den folketingsgruppe, som forslagsstilleren hører til, og således i realiteten vedkommende partis forslag. Hele artiklen