Jyske Lov

Jyske Lov, første side.

.

Jyske Lov. Over døren til Folketingssalen står det kendte citat fra Jyske Lov: Meth logh scal land byggies.

.

Jyske Lov var en landskabslov for Jylland og Fyn med omliggende øer. Ifølge fortalen, der indledes med "Med lov skal land bygges", er loven givet af Valdemar 2. Sejr på en rigsforsamling i Vordingborg i 1241 med samtykke af rigets stormænd og biskopper.

Det har været diskuteret, om Jyske Lov var tænkt som en rigslov (se rigslovgivning), idet loven ud over at være givet på en rigsforsamling indeholder almindelige statsretlige principper i fortalen. Heraf kan der dog ikke udledes noget med sikkerhed, og i modsat retning peger det forhold, at loven gennem hele middelalderen kun gjaldt for det jyske retsområde. Desuden er fortalen også ofte fundet foran de sjællandske love, hvor blot delen om vedtagelsen ikke er med

Jyske Lov er inddelt i tre bøger og indledes med en fortale. Kilderne til fortalen er i det væsentlige kanonisk ret, og flere af fortalens idéer og principper om lovgivning og kongemagtens opgaver har paralleller i den tids udenlandske lovgivning. Indholdsmæssigt adskiller lovens tre bøger sig ikke afgørende fra de øvrige landskabslove, om end Jyske Lov for det meste repræsenterer et yngre stadium inden for retsudviklingen; især procesretten, der bygger på den samtidige romersk-kanoniske procesret. Det er blevet foreslået, at en del af bestemmelserne i lovens tredje bog kom til i årtierne efter lovens givelse, men det vides ikke med sikkerhed. En vis revision af flere bestemmelser fandt sted ved et tillæg til loven, de såkaldte Thords artikler fra omkring 1300.

I 1300-tallet blev Jyske Lov oversat til latin, og på grundlag af den latinske oversættelse udarbejdede Viborgbispen Knud Mikkelsen i 1400-tallet glosser, dvs. noter til loven; her sammenligner han Jyske Lovs regler med romerret og kanonisk ret og gør nærmere rede for retstilstanden i Jylland i 1400-tallet.

I de ikke-dansksprogede dele af Sønderjylland anvendtes fra 1400-tallet en oversættelse af loven til nedertysk; oversættelsen blev trykt i 1486.

I sin danske form blev Jyske Lov trykt i 1504 og 1508. I 1590 blev der på regeringens foranledning udsendt en udgave af loven, der var gengivet på nyere dansk og i flere henseender var indholdsmæssigt revideret.

Med Christian 5.s Danske Lov fra 1683 ophævedes Jyske Lov for kongerigets vedkommende. Flere af lovens bestemmelser blev dog videreført i Danske Lov. I Sønderjylland bevarede Jyske Lov sin gyldighed, indtil den tyske civilretlige lovbog, Bürgerliches Gesetzbuch, trådte i kraft den 1. januar 1900.

Det ældste bevarede håndskrift af Jyske Lov, Codex Holmiensis 37, er fra ca. 1280 eller før. Det kom til Sverige i 1710-20'erne, hvor det blev opbevaret på Antikvitetsarkivet i Stockholm og senere indlemmet i Kungliga biblioteket, der efter forhandlinger overdrog det til Det Kongelige Bibliotek i København i 2011. Til gengæld modtog Kungliga biblioteket et håndskrift fra midten af 1300-tallet af den svenske landskabslov Södermannalagen fra 1327.

Eksterne links

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig