Thords artikler, dansk middelalderlig retskilde, der dels knytter sig til Jyske Lov som ordforklaringer, dels udgør en samling af senere lovbestemmelser og retspraksis. Artiklerne foreligger på latin og i udtog på dansk. Forfatteren kan være Thord Litle, der levede i Viborg ca. 1300 og muligvis var knyttet til landstinget der.