Retsfamilier, fremstillingsteknisk inddeling af verdens retssystemer efter deres historiske udvikling, struktur, retskildelære og politiske, religiøse og ideologiske baggrund, se fremmed ret og komparativ ret.