tilbagevirkende kraft

Artikelstart

Tilbagevirkende kraft, det forhold, at en regel i en lov eller anden retsforskrift skal gælde for handlinger, der er foretaget før reglens ikrafttræden. Uden for begrebet tilbagevirkende kraft falder de tilfælde, hvor den nye regel finder anvendelse på bestående retsforhold, men kun for fremtiden.

Traditionelt har man i mange lande anset tilbagevirkende regler for uacceptable. De opfattes som krænkende for almindelige retfærdighedsforestillinger, fordi de personer, der har foretaget en disposition, som ikke nu kan ændres, ikke kunne forudse ændringen af retstilstanden. Betænkelighederne er især knyttet til skærpelse af strafferegler og andre regler, der forringer borgerens retsstilling.

De første forfatningsmæssige forbud mod tilbagevirkende straffebestemmelser blev fastsat i USA's forfatning (se USA - forfatning) i 1787 og i den franske menneskerettighedserklæring fra 1789. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention indeholder et forbud mod tilbagevirkende straffebestemmelser. Danmarks Riges Grundlov indeholder derimod intet forbud, men det er en udbredt opfattelse, at regler med tilbagevirkende kraft i videst muligt omfang bør undgås (se legalitetsprincippet). Efter befrielsen i 1945 gennemførtes dog straffebestemmelser, herunder regler om dødsstraf, for en række forbrydelser begået under Besættelsen (se retsopgør og retsopgøret i Danmark).

Inden for skatte- og afgiftsområdet fører samfundsmæssige reguleringsbehov dog undertiden til anvendelse af bestemmelser med tilbagevirkende kraft, fx således at den tidsmæssige afgrænsning af lovens anvendelse fastsættes til datoen for lovforslagets fremsættelse i Folketinget.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig