Befolkningsfordeling 2019

Ifølge den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) kunne befolkningens 5,8 millioner personer ultimo november 2019 fordeles på 3,0 millioner personer i arbejdsstyrken og 2,8 millioner personer, som var udenfor arbejdsstyrken.

Af de 3,0 millioner i arbejdsstyrken var 2,7 millioner lønmodtagere, 0,2 millioner var selvstændige, og 0,1 millioner var arbejdsløse.

Af de 2,8 millioner udenfor arbejdsstyrken udgjorde personer på pension 1,2 millioner

Kilde: Danmarks Statistik.

Befolkningsfordeling 2019
Af .

Arbejdsmarkedsstatistik er måling af forandringer på arbejdsmarkedet, herunder særligt ændringer i beskæftigelse og arbejdsløshed.

Definitioner

Arbejdsmarkedsstatistikkens hovedbegreber fastlægges internationalt. ILO afholder en konference herom med ca. fem års mellemrum. Det gælder fx principperne for afgrænsningen imellem at være i beskæftigelse, at være arbejdsløs og at være uden for arbejdsstyrken.

For at en person tælles med som beskæftiget, kræves mindst en times beskæftigelse i tællingsperioden, som er en dag eller en uge. En person er arbejdsløs, hvis vedkommende ikke er beskæftiget, men til rådighed for arbejdsmarkedet og aktivt søger beskæftigelse. Personer, der er beskæftigede eller arbejdsløse, tilhører arbejdsstyrken; øvrige personer er uden for arbejdsstyrken.

ILO's begreber anvendes både nationalt og ved internationale sammenligninger, men det er nødvendigt, at det enkelte land tilpasser begreberne til egne forhold. Landene inden for bl.a. OECD og EU samt de nordiske lande søger at anvende ensartede fortolkninger for at øge sammenligneligheden mellem tallene. Det er fx aftalt inden for EU, at rådighed ved arbejdsløshed betyder, at en person inden for 14 dage skal kunne påbegynde et job.

Kilder til statistikken

Arbejdsmarkedsstatistik kan baseres på interviews med en stikprøve af befolkningen, på indberetninger fra virksomheder eller på registeroplysninger. Den danske arbejdsmarkedsstatistik er først og fremmest baseret på sidstnævnte metode.

Kernen i den danske arbejdsmarkedsstatistik er den årlige registerbaserede arbejdsstyrkestatistik, RAS. I dag baserer Danmarks Statistik RAS på det såkaldte Arbejdsmarkedsregnskab, hvor grunddata stammer fra en lang række kilder som eIndkomstregistret (vedrørende arbejdsgivernes indberetninger af aflønning mm. til SKAT) og Erhvervsregisteret koblet til statistikker for befolkning, indkomst, uddannelse, barsels- og sygedagpenge, offentligt forsørgede mm.

Af denne statistik kan der foretages en detaljeret fordeling af befolkningen efter en lang række kriterier, fx køn, alder, herkomst, uddannelse, bopæl, tilknytning til arbejdsmarkedet, socioøkonomisk status, fag, arbejdssted og branche. Det er således muligt at vise, hvor stor en del af befolkningen der, opdelt efter køn, alder og herkomst, er indeholdt i arbejdsstyrken, se erhvervsfrekvens. Det er også muligt at belyse fx de beskæftigedes pendling, dvs. rejse mellem bopæl og arbejdssted.

I interviewundersøgelser om beskæftigelse og arbejdsstyrke belyses også baggrunden for personernes adfærd på arbejdsmarkedet; fx hvorfor og hvordan, der søges arbejde, og hvilken form for arbejde, der ønskes. Siden 1994 har Danmark Statistik på denne måde løbende indsamlet oplysninger til den kvartalsvise arbejdskraftundersøgelse, der udarbejdes efter ensartede principper i alle EU-lande. Arbejdskraftundersøgelsen er siden 2013 suppleret med en månedlig udgave med fokus på beskæftigelse og arbejdsløshed.

I den registerbaserede beskæftigelsesstatistik er der information om lønmodtagere (månedligt siden 2014), det kvartalsvise arbejdstidsregnskab (siden 2008) samt den kvartalsvise opgørelse af ledige stillinger. Desuden er der tilgrænsende statistikker som fx den kvartalsvise opgørelse af beskæftigelsen i bygge- og anlægsvirksomhed.

I lande som de nordiske, hvis borgere har personnumre, kan arbejdsmarkedsstatistik forbedres ved at kombinere oplysninger fra interviewundersøgelser med oplysninger fra registerundersøgelser.

Statistik om den aktive arbejdsmarkedspolitik

Statistik om den aktive arbejdsmarkedspolitik udarbejdes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Styrelsen er også ansvarlig for forløbsdatabasen DREAM, som ugentligt og på individ niveau registrerer alle former for offentlig forsørgelse af personer i den erhvervsaktive alder, hvilket muliggør detaljerede analyser af virkningerne af de forskellige arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger.

Statistik kan bruges til analyser af udvikling og aktuelle situation, men forklarer ikke af sig selv årsager til udviklingen.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig