Erhvervsregister, egl. Det Centrale Erhvervsregister, oprettet i 1975. Registeret er opbygget på grundlag af Told- og Skattestyrelsens registre over momspligtige virksomheder, arbejdsgivere og/eller selskabspligtige virksomheder samt på grundlag af oplysninger, som er indsamlet i Danmarks Statistik. Registeret indeholder informationer om knap 1/2 mio. virksomheder i Danmark i form af navn, adresse, branche, virksomhedens art, ejerforhold, momsnummer mv. I 1996 er der stillet lovforslag om oprettelse af et virksomhedsregister, Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), til afløsning af erhvervsregisteret.