.

SKAT, den danske told- og skatteforvaltning under Skatteministeriet. Som led i Strukturreformen blev SKAT fra 2005 organiseret som en landsdækkende enhedsforvaltning, der bestod af hovedcentret inkl. projektenheden og 30 skattecentre. I 2010 blev SKAT en del af Skatteministeriet og organiseret i seks regioner og 13 tilknyttede landsdækkende enheder. Fra 2013 er SKAT organiseret som en selvstændig styrelse, og de seks regioner med tilknyttede enheder er omlagt til en landsdækkende organisation med tre enheder: Kundeservice, Indsats og Inddrivelse.

Told- og skatteforvaltningens primære opgave er at varetage forvaltning af lovgivningen om skatter og afgifter og loven om vurdering af landets faste ejendomme, hvilket vil sige skatteansættelser, opkrævning, kontrol og besvarelse af forespørgsler, herunder bindende svar, samt ejendomsvurderinger.

SKATs kompetence omfatter ikke kun indkomstskat, herunder dødsboskat og ejendomsværdiskat, men også gaveafgift, moms, punktafgifter, told, arbejdsmarkedsbidrag, kirkeskat, afgift efter pensionsbeskatningsloven og lignende ydelser til det offentlige.

På specielle områder forvaltes skattelove dog af andre myndigheder; fx hører retsafgiftsloven under justitsministeren. Skatteministeriets departement forestår fortsat lovforberedelsen og gennemførelsen af skattelovgivningen.

I kommunalt regi resterer i skatte- og afgiftsmæssig henseende kun de kommunale borgercentre, som skal informere og oplyse om bl.a. skat og moms. SKAT er sammen med Skatterådet den øverste lignings-, tilsyns- og vurderingsmyndighed og varetager desuden den overordnede koordinering, planlægning og styring af den statslige skatteadministration samt driver de omfattende it-systemer, som er basis for lignings- og kontrolindsatsen. SKAT varetager informations- og vejledningsopgaver og er sekretariat for Skatterådet.

SKATs udsender en række - elektroniske - vejledninger om skatte- og afgiftsforhold, først og fremmest Den juridiske vejledning (tidligere Ligningsvejledningen).

Historie

Kongelige embedsmænd var fra middelalderen ansvarlige for opkrævning af told, skat og afgifter, men først med Ordinans af 1632 om Toldens Oppebørsel kom der et regelsæt, som dannede grundlag for et egentligt toldvæsen ... Læs mere om told- og skattevæsenets historie.

SKATs hjemmeside

Kommentarer (2)

skrev Peter E. Christensen

Artiklen er forældet. I 2018 blev SKAT nedlagt og erstattet af Skatteforvaltningen, der består af syv styrelser: “Den 1. juli 2018 bliver Skatteforvaltningen etableret som en juridisk myndighed og varetager i dag de samme myndighedsopgaver, som det tidligere SKAT varetog. SKATs opgaver er fordelt blandt syv styrelser, der varetager hver deres kerneopgave inden for specifikke fagområder.”, jf. fx https://www.skatteforvaltningen.dk/om-skatteforvaltningen/skatteforvaltningens-historie

svarede Jørgen Nørby Jensen

Tak for din kommentar. Når vi får tilknyttet en fagansvarlig til området, vil vi bede vedkommende om at udvide og opdatere artiklen.

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig