ILO, International Labour Organization, den internationale arbejdsorganisation, etableret med Versaillestraktaten 1919 som en del af Folkenes Forbund; hovedsæde i Genève, Schweiz. I 1946 indgik ILO som en særorganisation under FN. Den modtog endvidere Nobels Fredspris i 1969.

ILO's formålsparagraf fastslår, at social retfærdighed er en forudsætning for verdensfreden, og ILO var således et af de første internationale regeringsorganer, som blev normgivende for forholdet mellem staterne og deres borgere.

ILO er en trepartsorganisation, hvori arbejdsgivere og lønmodtagere indgår med hver 25% af pladserne i styrelsesrådet og den årlige arbejdskonference, mens regeringerne har 50%. Frie Faglige Internationale og International Organization of Employers har en central koordinerende rolle for parternes deltagelse. Se også Faglig Internationale.

På arbejdskonferencen, som normalt afholdes hvert år, vedtages med 2/3 flertal konventioner og henstillinger på arbejdsmarkedsområdet. De centrale ILO-konventioner er nr. 87 om Foreningsfrihed og Organisationsret, nr. 98 om Organisationsret og Kollektive forhandlinger, nr. 100 om Ligeløn, nr. 111 om Diskrimination i Beskæftigelse og Erhverv, nr. 122 om Arbejdsløshedsbekæmpelse og nr. 138 om Minimumsalder for Beskæftigelse.

Konventionerne er bindende i de lande, som har ratificeret dem. Danmark har som andre europæiske lande ratificeret de nævnte konventioner; dog ikke konvention nr. 138. ILO's konventioner på arbejdsmiljøområdet har været normgivende for lovgivning og praksis i mange lande.

ILO har etableret både et rapporteringssystem og et klagesystem for at sikre overholdelsen af ratificerede konventioner. Hvert enkelt land er forpligtet til årlig at rapportere om konventionernes gennemførelse. Ved siden af dette kan både regeringer og arbejdsmarkedets parter klage over konkrete overtrædelser af konventionerne om organisations- og forhandlingsfrihed. Denne mulighed benyttes næsten udelukkende af de faglige organisationer. ILO's styrelse har nedsat særlige udvalg til behandling af disse klager.

For at sikre landenes mulighed for at efterleve konventionerne iværksætter ILO omfattende aktiviteter for at støtte udvikling af arbejdsmarkedsstrukturer i den tredje verden og Østeuropa. Dette arbejde gennemføres i nær tilknytning til og ofte gennem organisationerne på området.

ILO's hjemmeside

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig