Danmarks Statistik, selvstændig statsinstitution under Økonomi- og Indenrigsministeriet, etableret ved kongelig resolution i 1850 under Indenrigsministeriet som Det Statistiske Bureau; i 1896 ændret til Statens Statistiske Bureau, hvis virksomhed blev fastlagt ved en lov, som bl.a. bestemte, at statistikken skal publiceres så hurtigt, "som ske kan".

Navnet blev igen ændret i 1913 til Det Statistiske Departement, uanset at statistikproduktion ikke er en almindelig departementsfunktion. I 1966 blev der vedtaget et nyt lovgrundlag, og institutionen fik sit nuværende navn.

Ifølge en lovbekendtgørelse fra 1992 skal Danmarks Statistik indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om samfundsforhold, forestå eller medvirke ved administrative registre, der kan bruges statistisk, deltage i internationalt samarbejde og koordinere statistik, som er fremstillet af andre. Desuden har Danmarks Statistik adgang til at udarbejde analyser og prognoser og til mod betaling at løse statistiske opgaver for andre.

Danmarks Statistik ledes af en særlig styrelse, som tager stilling til, hvordan lovens rammebestemmelser skal udfyldes. Rigsstatistikeren er institutionens daglige leder og formand for styrelsen, som har yderligere seks medlemmer med samfunds- og erhvervsmæssig indsigt.

Kilder

Datagrundlaget kommer hovedsagelig fra administrative myndigheder samt fra repræsentative udsnit af erhvervsvirksomheder og befolkning; i de to første tilfælde indsamles det med lovhjemmel, i sidstnævnte tilfælde på frivillig basis. Statistikkens bearbejdning er i høj grad it-baseret. De enkelte statistikker bygger foruden på emnespecifikke oplysninger på genbrug eller kombination af data fra andre eksterne og interne kilder. Herved opnås økonomi og sammenhæng i statistikken.

I international sammenhæng er Danmarks Statistik blandt pionererne for denne produktionsteknik samt for anvendelsen af administrative data som hovedkilde, hvilket aflaster personer og virksomheder mht. indberetning af oplysninger.

Offentliggørelsen sker via forskellige publikationstyper samt gennem databanker og andre elektroniske medier. Hovedtal udsendes, så snart de er færdige, i Nyt fra Danmarks Statistik. Samtidig foreligger detaljerede oplysninger i databankerne, beregnet til brugere med sådanne behov inden for brede områder.

Den samfundsbelysende statistik uddybes med tekst, grafer og detaljerede tabeller i andre emne- og/eller målgruppeorienterede publikationer med noget længere fremstillingstid, fx Statistisk Tiårsoversigt, Statistisk Årbog, Statistisk Månedsoversigt og Statistiske Efterretninger.

Servicevirksomheden inden for Danmarks Statistik målrettes efter kundegruppers eller enkeltkunders specifikke behov. Indtægterne herfra udgør 1/3 af det samlede budget. Særlige ordninger er etableret til lovgivningsformål (lovmodel) og forskning (registerforskning).

Samfundsrelationer

Som leverandør af vigtig samfundsinformation og med status som offentligt servicemonopol er Danmarks Statistik genstand for mediers, organisationers og politikeres bevågenhed. Opgavernes løsning forudsætter lødige grundoplysninger og effektiv brugerkontakt. Samarbejdet udadtil søges derfor befæstet, bl.a. gennem udvalg med brugere og dataleverandører.

Det er centralt for befolkningens og erhvervslivets tillid til institutionen, at oplysninger om enkeltpersoner og enkelte virksomheder, i overensstemmelse med Lov om offentlige myndigheders registre, ikke videregives. En lovfæstet undtagelse udgør dog visse elementære virksomhedsdata, fx navn, adresse og branche, som Danmarks Statistik videregiver i egenskab af forvalter af Det Centrale Erhvervsregister.

Internationalt samarbejde

Danmarks Statistik deltager i internationalt statistisk samarbejde vedrørende metoder og standarder mv. inden for EU, FN, OECD og i nordisk regi. Desuden deltager institutionen i statistisk udviklingsarbejde, bl.a. i de østeuropæiske lande.

I EU-samarbejdet tilstræbes etableret et fælles statistiksystem, hvis indhold fastlægges i flerårige programmer, og som har stor betydning for Danmarks Statistiks virksomhed.

Danmarks Statistiks hjemmeside

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig