Vergil

Artikelstart

Vergil, Publius Vergilius Maro, 15.10.70-21.9.19 f.Kr., romersk digter. Vergil var af bondeslægt fra Posletten nær Mantova. Han gik i skole først i Cremona, siden i Milano. Som 15-årig rejste han til Rom til den højere uddannelse, vel med henblik på en politisk karriere. Han forlod dog Rom til fordel for filosofiske (epikuræiske) studier i Napoli. Efter borgerkrigen blev faderens gård i 41 f.Kr. konfiskeret til veteranpensionering, men ved formående mænds mellemkomst fik Vergil erstatning.

Vergils talent var erkendt; han tilhørte kredsen omkring Maecenas og var i 38 f.Kr. med til at introducere Horats i den. Vergil arbejdede i 42-39 f.Kr. med Bucolica og i 37-29 f.Kr. med Georgica. Resten af sit liv brugte han på Æneiden. Arbejdet fulgtes af kolleger, Maecenas og kejser Augustus med store forventninger. I 26 f.Kr. taler Properts om, at "et eller andet bliver født, der er større end selv Iliaden".

I 19 f.Kr. rejste Vergil til Grækenland, hvor han ville bruge tre år på den endelige afpudsning af digtet. Men han blev syg, vendte om og døde i Brindisi. Han ønskede ikke det kun næsten færdige digt udgivet, men brændt. Dette satte kejseren sig ud over.

Værker

Med hensyn til de ungdomsværker, der er tilskrevet Vergil, se Appendix Vergiliana.

Bucolica (Hyrdedigte, da. 1639, 1941, 1948), hvis enkelte digte siden kaldes eclogae (eklogē, græsk 'udvalg'), består af ti digte og har som forbillede Theokrits pastorale sicilianske idyller. Vergil giver dog ikke et billede af hyrdelivet med byboens afstand, men opbygger en egen poetisk verden i et åndeligt landskab, som han i de sidste af digtene kalder Arkadien.

Allerede i denne første digtsamling er det lykkedes Vergil at skabe noget helt personligt og originalt, hvor naturen er besjælet, og drømmen om en ren verden af fred, kærlighed og kunst finder et symbolsk og musisk udtryk, der får sin dybde fra bevidstheden om livets hårde realiteter og de turbulente politiske forhold.

Den niende ekloge er en klage over sangens afmagt under krig og borgerkrig, og i den første modstilles den reddedes taknemmelighed og den fordrevnes ulykke.

Den fjerde ekloge, digtet i 40 f.Kr., knytter håb om lykke og frelse sammen med et barns fødsel. Denne messianske symbolik har givet Vergil ry for at være "en af naturen kristen sjæl" og uden tvivl bidraget til hans umådelige autoritet som digter igennem tiderne. Meget blæk er spildt på forsøg på at give dette symbolske barn en menneskelig identitet. Symbolet går formentlig på en "fred" mellem Augustus og Antonius. Digtet giver et stærkt udtryk for tidens frelseslængsel.

Æneiden, oversigt over handlingen

1.-6. sang fortæller om rejsen, 7.-12. sang om kampen om en by. Vergils forbillede er Iliaden ogOdysseen. Hovedtemaet i hver af disse to store fortællende digte genfindes i omvendt rækkefølge i Æneiden, således at 1.-6. sang afspejler Odysseen og 7.-12. sang Iliaden.

 • 1. sang Mens trojanerne under Æneas' ledelse sejler mod Italien, fremkalder Juno et uvejr, som tvinger trojanerne til Karthago; her får de hjælp fra dronning Dido.
 • 2. sang Æneas fortæller om den nat, da Troja blev erobret af grækerne, og om hvordan han flygtede med sin far og sin søn
 • 3. sang Æneas fortæller om sine oplevelser på vej over havet fra Troja til Italien; først efterhånden blev han klar over målet for sin rejse
 • 4. sang Ved Junos og Venus' indgriben har Dido forelsket sig i Æneas, som først gengælder hendes følelser, men derpå af Jupiter bliver mindet om, at det er hans opgave at grundlægge Rom. Modvilligt forlader Æneas Karthago og dronning Dido, som begår selvmord
 • 5. sang På Sicilien afholder trojanerne kamplege til minde om Æneas' afdøde far. Juno gør endnu et forsøg på at hindre Æneas i at nå frem til Italien, men Jupiter modarbejder hende
 • 6. sang Trojanerne lander ved Cumaei Italien, hvor Æneas sammen med sibyllen stiger ned i underverdenen. Her møder han både de dødes sjæle og de sjæle, som engang skal vende tilbage til livet og blive store helte i Roms historie
 • 7. sang Æneas når til Tiberens munding og modtages af kong Latinus, som giver ham sin datter. Juno tilskynder Turnus, som var forlovet med Latinus' datter, til kamp mod trojanerne
 • 8. sang Æneas sejler op ad Tiberen til det sted, hvor Rom engang skal ligge; her beder han kong Euander om hjælp. Pallas, kongens søn, tager med Æneas. Venus beder Vulcanus om at smede nye våben til Æneas, bl.a. et skjold med scener fra Roms fremtidige historie
 • 9. sang Mens Æneas er borte, angriber Turnus på Junos tilskyndelse trojanernes lejr. I et forsøg på at tilkalde Æneas dør to unge trojanere. Kun Turnus' overmod forhindrer ham i at sejre
 • 10. sang Guderne beslutter ikke at gribe ind i kampen. Æneas vender tilbage sammen med Pallas, som imidlertid bliver dræbt af Turnus; i raseri herover nedslagter Æneas fjenden
 • 11. sang Der sluttes våbenhvile, og Pallas begraves. Æneas foreslår en tvekamp mellem sig selv og Turnus, som først afslår. Kampen genoptages, indtil Turnus' allierede, dronning Camilla, bliver dræbt
 • 12. sang Tvekampen aftales. I en gudeforsamling på Olympen accepterer Juno sit nederlag under forudsætning af, at de italiske modstandere kommer til at danne grundstammen i det romerske folk. Æneas besejrer Turnus og dræber ham uden nåde.

Georgica (Om bondens dont, da. 1680, Om Landbrug, 1813). I Bucolica havde Vergil holdt sig inden for neoterikernes program og valgt sig et hellenistisk forbillede, om end han forvandlede det på en så personlig måde, at resultatet peger frem mod den fulde "augustæiske" klassik, som han blev den største eksponent for.

Med Georgica greb han tilbage til HesiodsVærker og Dage, selvom titlen er taget fra et digt af Nikander. Det er nu såre langt fra, at Vergil med dette digt har villet formidle et landbrugssystem til den italiske bonde, men med sine skildringer af bondens arbejde, af det fundamentale liv på landet og af jordens dyrkning, forudsætningen for al kultur, giver Vergil en poetisk livsfortolkning, der svarer til den kærlighed til jorden, som en bondefødt digter, der ikke i synderligt omfang selv har prøvet hårdt bondearbejde, kan føle.

Der er et romantisk træk i dette, mere end et anstrøg af den eskapisme, der er tydelig i Bucolica, en flugt fra byen, fra politikken og fremmedgørelsen i et højkulturelt moderne samfund. En afgørende romersk forudsætning for Georgica er Lucrets, som Vergil satte overordentlig højt, også for hans poesi til trods for dens upolerede karakter.

Af Georgicas fire sange behandler den første landmandens hårde arbejde og hans afhængighed af naturen året igennem; det er denne bog, som i særlig grad er inspireret af Hesiod.

I anden bog ligger vægten på skildringen af naturens vidunderlige grokraft: Vel planter mennesker træer og vinstokke, og vel skal de passes og beskæres, men naturen giver dog rundeligt af sin rigdom. Tredje bog handler om kvægets røgt og pleje og slutter pessimistisk med skildringen af en kvægpest i Alperne. I fjerde bog behandles biavl som symbol på livs genskabelse.

Æneiden. Med Æneiden (da. Æneiden, 1-2, 1824-26, Vergils Aeneide, 1996) greb Vergil tilbage til Homer, men skabte atter her trods al efterligning noget helt nyt: et gennemreflekteret nationalt epos. Den trojanske helt Æneas, hvis søn er det juliske kejserhus' mytiske stamfader, når efter mange trængsler til Latium med sine folk.

Efter svære kampe sejrer han til sidst over modstanden mod indvandrerne. Dermed slutter digtet. Men perspektivet er klart: Af integrationen mellem de trojanske flygtninge og de italiske folk fremstår i tidens fylde det romerske folk og dets herredømme.

Men Vergils fortolkning af historien, af dens storhed og lidelser, af skæbnens magt og pligtens bud, af kampens gru og den mulige mening bag det onde, der sker, endvidere af hans bestandige sympati med også de tabende, hans dybe religiøsitet og moralske patos gør i forbindelse med hans dybt musikalske og suggestive poesi digtet overnationalt.

Det har vist sig at kunne overleve det romerske rige og igennem århundreder være Vestens fælleseje med en forbindende kraft, som alene overgås af Bibelen.

Virkning

Vergils og fremfor alt Æneidens eftervirkning blev kolossal. Digtet blev hurtigt romersk fælleseje og læst i alle skoler, og intet har som det formet den romerske selvopfattelse. I hele middelalderen, renæssancen og barokken var Vergil digteren.

Først i 1700-t. begyndte Homer at gøre ham rangen stridig for i Tyskland og Norden at overskygge ham i 1800-t.; i de romanske og i lidt mindre grad i de angelsaksiske lande hævdede Æneiden sin stilling ved siden af eller endda over Homer.

I 1900-t. fik man atter i Tyskland og i ringere grad i Norden blik for Vergils geni. Først nu er han også her ved at være anerkendt igen som "vor klassiker, hele Europas klassiker" (T.S. Eliot).

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig