Pallas, (gr., måske beslægtet med pallax 'ungt menneske', måske et førgræsk ord), i græsk mytologi dels navn på flere chthoniske guder og heroer, muligvis af førgræsk oprindelse og uden egentlig mytologi; dels alternativt navn til Athena i hendes egenskab af borggudinde med særlig tilknytning til kongen. Navnet blev senere tolket på flere måder; fx skulle den unge Pallas være blevet dræbt af Athena, som flåede skindet af liget og brugte det til sit skjold eller til kultstatuen palladion.