Pinsepakken

Artikelstart

Pinsepakken, kombineret strukturreform og finanspolitisk stramning, som blev fremlagt af regeringen Poul Nyrup Rasmussen i pinsen 1998 og vedtaget af Folketinget i juni samme år med Socialdemokratiets, Det Radikale Venstres, SF's og Enhedslistens stemmer.

Formålet var især at "sikre bedre balance i det økonomiske opsving" og at øge den langsigtede opsparing.

Det vigtigste element i Pinsepakken var, at skatteværdien af rentefradraget blev sænket fra 46,4% til 32,4% (i gennemsnitskommunen), hvilket i praksis særlig ramte yngre familier med lån i ejerboligen.

Skatten af lejeværdi af egen bolig blev omlagt til en kommunal ejendomsværdiskat. De grønne afgifter på energi og benzin blev forhøjet med lidt over 1000 kr. pr. borger. Beskatningen af pensionsopsparingsafkast blev omlagt fra realrenteafgiften til en afkastskat på 26% (dog 5% for aktieafkast).

Provenuforbedringen ved disse og flere mindre vidtrækkende ændringer blev anvendt til at sænke bundskatten fra 8% til 5,5%, hæve bundgrænsen for mellemskat og sænke selskabsskattesatsen fra 34% til 26%.

Pinsepakken dæmpede øjensynlig det private forbrugs udvikling, og de strammede vilkår for boligkøb med lån svækkede boligprisernes stigning, men den skabte ikke et egentligt prisfald.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig