Pensionsafkastbeskatning, skat til staten af pensionsopsparing, dvs. alle former for formueafkast af pensionsordninger med løbende udbetalinger, ratepensionsordninger, alderspension mv. Pensionsafkastbeskatningen er på 15,3 pct. af det skattepligtige afkast; pensionskunderne betaler afgiften, men den beregnes og indbetales af pensionsinstitutterne.