Lesbisk Bevægelse, LB, kønspolitisk bevægelse, stiftet 1974 pga. utilfredshed med den placering, som lesbiske kvinder havde såvel i rødstrømpebevægelsen som i Forbundet af 1948, den senere Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske. LB's formål var at synliggøre og udvikle en kvindepolitik, der inkluderede lesbiskes liv og erfaringer, herunder fx deres teorier om samfundets tvangsmæssige heteroseksualisering og om lesbiske kvinders mulighed for at identificere sig med kvinder og ikke med mænd. LB arbejdede tæt sammen med rødstrømpebevægelsen, der i modsætning til andre kvindegrupper accepterede lesbiske paroler. Tidsskrifterne Kvinder-Kvinder (1972-78) og Hvidløgspressen (1982-96) blev Lesbisk Bevægelses talerør. Det internationale netværk opbyggedes især på ølejre, fra 1975 ved lesbiske uger i Femølejren, 1977-78 desuden på Sejerø. Fra ca. 1980 blev der sat fokus på enkeltprojekter, fx Kvindehøjskolen.