Hof- og Stadsretten

Hof- og Stadsretten, domstol i København 1771-1919. Domstolen blev oprettet ved forordning af 15.6.1771 på initiativ af Struensee og især hans medarbejder overpræsident i København Ulrik Adolf Holstein (1731-89). Generalprokurør Henrik Stampe medvirkede ved forordningens praktiske gennemførelse.

Oprettelsen af Hof- og Stadsretten kom til at råde bod på de ofte uoverskuelige jurisdiktionsforhold i København, idet retten afløste bl.a. Københavns Byting (se byting), Københavns Rådstueret (se rådstueret), Politi- og Kommercekollegiet (se Kommercekollegiet), Borgretten, Hofretten og Konsistorium ved Københavns Universitet som domstol i ægteskabssager (se tamperret).

Oprettelsen af Hof- og Stadsretten er en af enevældens vigtigste reformer inden for retsplejen, især fordi domstolen blev indrettet efter nye principper med opdeling i undersøgende og dømmende afdelinger. I hver dømmende afdeling medvirkede fem dommere; de var på fast løn og måtte ikke beklæde administrative stillinger ved siden af dommerhvervet.

I 1805 afløstes de hidtidige fire landsting i Ringsted, Maribo, Odense og Viborg af to landsoverretter; den ene blev placeret i Viborg, den anden blev knyttet til Hof- og Stadsretten, hvis navn derefter blev Den Kgl. Landsover- samt Hof- og Stadsret i København. Domstolen blev nedlagt ved Retsplejelovens ikrafttræden i 1919, og dens funktioner videreført af Københavns Byret og Østre Landsret.

Se også domstol.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig