Borgretten, specialdomstol i København i 1681-1771. Borgretten oprettedes sammen med Hofretten ved deling af den tidligere GårdsretKøbenhavns Slot. Ved Borgretten skulle anlægges sag mod visse kongelige betjente ved hoffet og kollegierne, mod tjenestefolk hos rangspersoner samt mod kongelige håndværkere, der ikke drev borgerlig næring. Borgretten afløstes af Hof- og Stadsretten.