Hofretten, specialdomstol i København 1681-1771. Hofretten blev oprettet samtidig med Borgretten ved deling af den tidligere GårdsretKøbenhavns Slot. Hofretten var først og fremmest værneting for kongelige betjente, der beklædte eller havde beklædt et højere embede og havde bopæl i København. Herudover var Hofretten appelinstans i forhold til Borgretten og afløstes ligesom den af Hof- og Stadsretten.