Kommercekollegiet, (1. led af fransk commerce, af lat. commercium 'handel', af kon- og lat. merx 'handelsvare'), dansk centralforvaltningsorgan for handels-, søfarts- og industriforhold. Det første Kommercekollegium oprettedes i 1670 efter ønske fra de københavnske storkøbmænd. Som udtryk for tidens merkantilistiske tænkning virkede det navnlig for at styrke Danmark i konkurrencen med Holland, og det nedlagdes, da Danmark i slutningen af 1680'erne måtte se sig slået i denne konkurrence. I 1704 oprettedes et nyt Kommercekollegium, fra 1708 benævnt Politi- og Kommercekollegiet, som også varetog især københavnske erhvervsinteresser. Fra 1724 hørte det under Københavns Magistrat, og i 1731 nedlagdes det. Fire år senere oprettedes General-Landets Økonomi- og Kommercekollegium, som fungerede indtil 1768. Efter at kommercesagerne i en periode havde været spredt ud, dannedes i 1773 Generallandøkonomi- og Kommercekollegiet, som fik stor betydning for den oversøiske handel i den florissante handelsperiode. I 1816 blev det lagt sammen med Generaltoldkammeret, og i 1848 deltes dets ressort mellem Indenrigsministeriet og Udenrigsministeriet.