Rådstueretten var en domstol, som fandtes i visse større danske købstæder som fx København og Malmø fra middelalderen indtil 1805. Retten, der blev beklædt af byens borgmester og rådmænd, dømte oftest i sager om næringsforhold, økonomi samt i større straffesager.