Rådstueret, domstol, som fandtes i visse danske købstæder fra middelalderen indtil 1805. Retten, der blev beklædt af byens borgmester og rådmænd, dømte oftest i sager om næringsforhold samt i større straffesager.