Hakon Stangerup, 1908-1976, dansk litteraturhistoriker. Han blev tidligt en markant og kontroversiel kritiker, talsmand for 1930'ernes ungkonservatisme og kulturredaktør ved Nationaltidende/Dagens Nyheder 1935-43 og 1952-61. Samtidig opbyggede han et omfattende litteratur-, kultur- og pressehistorisk forfatterskab med bl.a. disputatsen Romanen i Danmark i det attende Aarhundrede (1936), Kulturkampen (1946), Henrik Cavling og den moderne avis (1968) og oversigtsværket Avisens historie (1973-74). Sideløbende var han fra 1951 lektor, docent og fra 1961 professor i kulturhistorie ved Handelshøjskolen i København og medlem af Radiorådet, periodevis dets næstformand.