Monografi, (af mono- og -grafi), bog eller videnskabelig afhandling, der behandler et nærmere afgrænset emne, et tema, en genre, et forfatterskab, hvor en biografi derimod helliger sig den direkte livsskildring.