Radiorådet, øverste ledelse af Statsradiofonien (fra 1959 Danmarks Radio), oprettet 1926 og i 1987 afløst af en bestyrelse, se Danmarks Radio.