Dagens Nyheder, dansk avis, udkommet i København 1868-1931/61. Dagens Nyheder begyndte som konservativ boulevardavis, men blev i 1871 omdannet til organ for partiet Højres godsejerfløj. Efter økonomisk krise blev det i 1889 overtaget af De Ferslewske Blade. Det blev moderniseret og efterhånden bladgruppens største morgenblad. Da De Ferslewske Blade i 1931 blev lagt sammen til én avis, var det med titlen Dagens Nyheder. 1936-54 hed bladet dog Nationaltidende.