DLF's første lagerbygning i Kornerup Gård, Ringstedgade, i Roskilde. Billedet er fra 1906, hvor Danske Landboforeningers Frøforsyning blev etableret.
DLF Seeds.

DLF Seeds er et dansk andelsejet firma, der er globalt markedsførende inden for forædling og salg af primært græs- og kløverfrø til landbrug, haver og sportsarealer. Med hovedkontor i Roskilde har virksomheden en omsætning på næsten 9 mia. kr. og ca. 2300 ansatte (2023).

Faktaboks

Etymologi

DLF er oprindeligt en forkortelse for Danske Landboforeningers Frøforsyning

Også kendt som

DLF; DLF AmbA

Driftsselskabet DLF Seeds er helt overvejende ejet af andelshaverne i DLF AmbA.

Frøavlen i Danmark frem til ca. 1900

I sidste fjerdedel af 1800-tallet var der i dansk landbrug fokus på udvikling af husdyrbruget, først og fremmest i form af en meget stor vækst i mælkeproduktionen. Udviklingen blev understøttet af landboorganisationer, forskning, landbrugskonsulenter, staten og de landmandsejede andelsmejerier.

Der var langt fra samme interesse for et systematisk og koordineret arbejde inden for planteavlen, men det stærkt stigende behov for foder til de mange husdyr øgede efterhånden opmærksomheden på at forbedre ydeevnen af roer, korn og græs.

Grundlæggelse af de første forsøgsvirksomheder

Det blev lærer Peter Nielsen (1829-1897), Ørslev ved Skælskør, som i 1870’erne blev grundlæggeren af en egentlig forsøgsvirksomhed på planteavlens område. Fra 1876 indledte han på sin skolelod omfattende forsøg med græsmarksfrø, idet der var et stort behov for en forbedring af kvaliteten af fodergræs.

Han modtog snart en mindre bevilling fra Landhusholdningsselskabet, og fra 1886 kunne forsøgsvirksomheden flyttes hen på en gård i nabolandsbyen Tystofte. Hermed blev også Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur etableret, og Peter Nielsen blev ansat som statskonsulent.

Snart fulgte andre forsøgsstationer i ikke mindst Askov ved Vejen og ved Lyngby. Ved siden af denne statslige virksomhed var der et større antal landboforeninger og private, der forbedrede alle dele af planteavlen gennem forsøgsarbejde.

Etablering af frøvirksomheder fra omkring 1900

Fra 1890’erne blev der etableret en række private virksomheder, bl.a. stiftede frøavler Jens Hvidberg virksomheden Pajbjerg ved Odder, Christian Dæhnfeldt etablerede forsøgsgartneriet Hunderup ved Odense, og virksomheden Trifolium blev grundlagt ved København. Alle skulle de komme til at spille en vigtig rolle i dansk frøavl.

Planteavlen bliver organiseret

Græs- og kløverfrø til landbruget bliver gennem planteforædling udviklet til at give højere udbytte, større fordøjelighed og robusthed.
DLF Seeds.

Størst betydning fik det, at planteavlen nu blev genstand for den samme gennemorganisering fra landbrugsorganisationernes side, som kendtes fra mejerier, slagterier, foderstofforeninger m.fl. Der blev dannet planteavlsudvalg overalt i landet, ansat konsulenter og etableret lokale markforsøg, alt sammen med støtte fra staten.

Danske Landboforeningers Frøforsyning AmbA etableres

Et vigtigt skridt blev taget i 1906 med dannelsen af Danske Landboforeningers Frøforsyning AmbA (DLF) med hovedkontor i Roskilde. Fokus var på udvikling og afsætning af kløver- og græsfrø.

Det lykkedes i høj grad, idet arealet med markfrø blev mangedoblet frem mod 1. Verdenskrig. Samtidig var det lykkedes at få gang i en stor eksport af græsfrø, som allerede på det tidspunkt gjorde Danmark til et førende eksportland af markfrø.

Big Bang i frøsektoren, 1988-1990

Med de relativt mange og små frøvirksomheder i Danmark bredte der sig i løbet af 1980’erne en erkendelse af, at der var behov for en konsolidering, så man kunne samle større dele af forsknings- og forsøgsindsatsen og styrke den internationale afsætning.

Den kommende etablering af det indre marked og dermed et øget konkurrencepres var i denne branche som i andre sektorer med til at skubbe på for fusioner. Resultatet blev en fuldstændig omstrukturering af frøsektoren i det, som branchen selv har kaldt et big bang.

Institutionelle investorer i omstruktureringen

En drivende kraft i omstruktureringen var de såkaldte institutionelle investorer i form af bank- og forsikringsselskabet Hafnia, pensionsselskabet PKA og LD (Lønmodtagernes Dyrtidsfond).

De ønskede en markant omstrukturering og internationalisering af især den andelsejede del af landbrugssektoren. Det skulle ske gennem tilførsel af risikovillig kapital.

I begyndelsen af 1990’erne resulterede det således i dannelsen i 1989 af MD Foods International på mejeriområdet og af Tulip International i 1990 på slagteriområdet.

DLF opkøber virksomheder og Dansk Planteforædling

DLF AmbA
Af //Biofoto/Ritzau Scanpix.

Frøsektoren var imidlertid det første område, hvor de institutionelle investorer og en del af det landbrugsindustrielle kompleks fandt sammen. Det skete i 1988, hvor det delvist LD-ejede SN-Frø blev solgt til DLF, som derefter også købte det største private frøfirma, Trifolium.

I 1989 blev Dansk Planteforædling, der var oprettet som et fælles udviklingsselskab for en række frøfirmaer, overtaget af DLF og gjort til en udviklingsdivision i det nye store selskab. I 1990 købte man også en del af Dæhnfeldt.

Købene var muliggjort af den kapitaltilførsel, som de eksterne investorer kom med, så det nye selskab, DLF-Trifolium, sad på 70% af hjemmemarkedet. Med de vellykkede fusioner på hjemmemarkedet kunne man nu med rigelig kapital i ryggen vende sig mod opkøb på det internationale marked.

Ejerskabet

Med fusionen i 1988 skabte man et hybridselskab. DLF-Trifolium var et aktieselskab, hvor 70% var ejet af andelsselskabet DLF AmbA, medens de resterende 30% var ejet af institutionelle investorer, hvor flere var kommet til i 1990. I alt blev der tilført 90 mio. kr. i ekstern kapital.

Modsat eksemplerne fra mejeri- og slagterisektoren var samarbejdet mellem DLF AmbA og de eksterne investorer en succes, og sidstnævnte kunne hvert år modtage almindelig forrentning af den investerede kapital.

I 1996 købte DLF investorerne ud, så DLF-Trifolium nu var et rent andelsselskab.

Internationalisering og produktudvikling

DLF Seeds leverer i stigende grad frø til detailmarkedet enten under private labels eller deres eget varemærke Turfline. Her er det Plantorama i Vejle.
DLF Seeds.

Efter konsolideringen af hjemmemarkedet har DLF især siden århundredskiftet indledt et omfattende opkøb af frøselskaber på alle kontinenter. Europa udgør halvdelen af virksomhedens samlede omsætning på næsten 9 mia. kr.

Virksomheden har udvikling, produktion og salg inden for fem hovedgrupper. På tværs af alle produktgrupper foregår der en betydelig forsøgs- og forskningsindsats, som udgør omkring 10% af virksomhedens drift.

Frø til landbruget

Den væsentligste og oprindelige er frø til landbruget i form af især græs- og kløverfrø, men efter opkøb af især nordamerikanske og new zealandske virksomheder er frø til lucerne og foderkål også blevet vigtige områder. Det er primært græsser beregnet til dyrkning i tempereret klima, hvor fokus er på høj ydelse og god fordøjelighed.

Foder- og sukkerroer

Et nyt betydeligt område er frø til foder- og sukkerroer, hvor man fra 2024 i et joint venture med et fransk udviklingsselskab vil være et af de to ledende globale selskaber.

Læggekartofler og spisekartofler

En anden ny produktgruppe er forædling, produktion og salg af læggekartofler og spisekartofler. Til gartnerisektoren producerer DLF frø til grøntsager og krydderurter.

Græs til sportsanlæg og golfbaner

DLF Seeds leverer græs til mange sportsplæner, som kræver meget robuste græsser. Her er det Parc des Princes i Paris og VM-kvartfinalen i 2019 mellem Frankrig og USA.

Fodboldbilleder.dk.
Golfbaner kræver i sagens natur et meget stærkt og tæt græstæppe. DLF Seeds har her leveret græsset til PGA golfturneringen i Arizona, MW Phoenix Open, der kalder sig selv "The greatest show on grass".
DLF Seeds.

I de seneste par årtier har DLF desuden udviklet græs til sportsanlæg og golfbaner, hvor der kræves græsser med stor slidstyrke og høj tolerance over for tørke og sygdom.

Frø til detailmarkedet

Sidst men ikke mindst har DLF et stort salg af frø til detailmarkedet, dvs. græs- og blomsterfrø til private. Det sker som regel i form af diverse private labels.

DLF AmbA og DLF Seeds

I forbindelse med den markante internationalisering foretog selskabet i 2015 en rebranding og ny organisering. Trifolium forsvandt fra navnet, og tilbage er DLF AmbA, der ejes af de ca. 2.600 frøavlere.

Holdingselskab

Samtidig udgør det et holdingselskab, der ejer 95% aktierne i driftsselskabet DLF Seeds A/S. Sidstnævnte har afdelinger i tyve lande og sælger produkterne til over hundrede lande.

Med en egenkapital på næsten 3 mia. kr. er der tale om et ret velkonsolideret selskab.

Læs mere i Den Store Danske

Læs mere i Dansk Biografisk Leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig