Hafnia-koncernen, første danske livsforsikringsselskab, stiftet 1872 som Hafnia, Nordisk-Livsforsikrings-Akts.; udvidedes senere med skadesforsikringsvirksomhed og sammenlagdes 1972 med Haand i Haand. I 1980'erne begyndte Hafnia med bank- og forsikringsvirksomhed mv. og gik 1992 i betalingsstandsning; koncernens forsikringsaktiviteter blev overtaget af Codan.