Pajbjergfonden, fond, stiftet i 1920 af frøavler Jens Hvidberg (1868-1944) fra Hunsballe ved Struer med det formål at sikre det danske landbrug et uafhængigt planteudviklingsarbejde gennem forskning og forædling. I 1930 flyttede virksomheden til Børkop, og arbejdet bestod her især i forædling af roer og græsmarksplanter. I årene efter 1962 blev kornforædlingen intensiveret. Forsøgs- og forædlingsarbejdet blev i 1974 placeret i Dyngby ved Odder, men sorterne afprøves også andre steder i Danmark og i udlandet. I 2003 blev fondens organisatoriske struktur ændret, således at forædlingsaktiviteterne blev overført til et driftsselskab, Pajbjerg A/S. Samtidig blev der indgået et samarbejde med DLA Agro omkring markedsføring af selskabets sorter. I 2007 sammenlagt med Abedfonden og såsædsaktiviteter i DLA Agro i Nordic Seed A/S. Se også Dansk Planteforædling og Sammenslutningen af Danske Sortsejere af Korn.