Faktaboks

Bråby Kirke
Sogn
Bråby Sogn
Provsti
Tryggevælde Provsti
Stift
Roskilde Stift
Kommune
Faxe Kommune

Bråby Kirke er en sognekirke, der ligger østligt i den lille by af samme navn omtrent 18 kilometer nordøst for Næstved. Kirken ligger ca. 2 kilometer vest for herregården Gisselfeld.

Kirkebygningen

Kirkens ældste del er det romanske skib, som er opført i kridtstenskvadre. Fra gotikken er der bygget et kapel mod nord, et tårn mod vest og et våbenhus, der dog er kraftigt ombygget. Omkring år 1570 rev man det romanske kor ned og opførte et, der var mere rummeligt.

Kirken står i dag hvidkalket med en rødkalket sokkel og røde tegltage, bortset fra kapellet, som står i blank mur med bælter af synlige kridt- og teglsten, og herover er der kobbertag.

Skibet

I den romanske kirkes skib har der oprindeligt været en dør mod syd og en mod nord. Ingen af de oprindelige døre er bevaret, men den nuværende dør mellem skibet og våbenhuset sidder dog sikkert på den gamle syddørs plads. Af de oprindelige vinduer er der bevaret et umiddelbart øst for syddøren, som nu er muret til.

Kapellet

Ved skibets nordside er der omkring 1500 tilbygget et stort kapel. I gavlen har den en fladbuet dør, og i sidemurene er der fladbuede vinduer, der angiveligt stammer fra tiden efter 1850. Gavlfeltet er helt af tegl. Det har gotiske dekorationer af trappeformede kamtakker og en rig blændingsdekoration af midtsjællandsk type med tre store, runde blændinger, dvs. ornamentale murnicher.

Tårnet

I tårnets bund er der mod vest en spidsbuet indgangsportal. Øverst på murene er der glamhuller til klokkernes lyd. Tårnets overdel inklusive gavlene er bygget helt om i 1880, men de har i dag kamtakker og højblændinger.

Våbenhuset

Våbenhuset er ligeledes fra den sene gotiske periode. Det er dog i store træk som tårnets overdel bygget om. Således er hele gavlen muret om, inklusive den rundbuede indgangsdør og taggavlens kamtakker og højblændinger.

Korets forlængelse mod øst

Den yngste tilbygning er koret, der er nybygget omkring år 1570 af Peder Oxe. Koret er opført i skibets bredde af munkesten. Gesimserne og gavlfelterne er helt ommuret efter 1850, herunder gavlens kamtakker og blændinger.

Kirkens indre

I kirken står det indre hvidkalket, og kirkerummet bærer præg af de murede, krydshvælvede lofter. De oprindelige hvælv var fra middelalderen, men under en gennemgribende istandsættelse i 1877-1880 er bl.a. hvælvingerne i koret, skibet og tårnrummet blevet fornyet. Her blev også våbenhusets bjælkeloft afløst af en krydshvælving, og med undtagelse af kapellets vinduer blev vinduerne i kirken fornyet.

Kapellet har mod skibet en stor rundbue, som stammer fra 1695, og kapellet har et oprindeligt krydshvælv.

Kalkmalerier

Hvælvene i koret, skibet og tårnet er udsmykket med en meget enkel ribbedekoration, som formodentlig er udført i slutningen af 1800-tallet.

I nordkapellet er der bevaret enkelte indvielseskors på væggene, hvor vievandet ramte.

Inventar

Bråby Kirke har flere særlige inventarstykker og gravminder, herunder en unik romansk døbefont.

Døbefonten

Døbefonten af gotlandsk kalksten er et for Sjælland enestående stykke romansk skulptur fra 1100-tallet. Den cylinderformede kumme har i brede, rundbuede arkadefelter følgende relieffer af Sankt Hubert på jagt, hjorten med korset mellem takkerne, et udyr (djævelen), en opsadlet ganger (ridehest) ved et træ, en opsadlet ganger med en jagtfalk på ryggen, en opsadlet ganger ved et træ, de hellige trekonger, Kristus tronende mellem to knælende figurer (Maria og muligvis Johannes) samt en knælende, vinget figur i bedende stilling.

Fodstykket har fire sider, og på de tre hjørner er der fremstillinger af siddende mænd, herunder en biskop i skrud, en mand, med kalotagtig hue, som holder et skriftbånd, en mand med en lignende hue, og på det fjerde hjørne en stående kvinde. Mellem hjørnernes figurer er der to drager, en engel over to gabende masker samt en grif.

Korskranke

Korskranken er fra 1695 og er opsat af Adam Levin Knut (1648-1699). En korskranke er en skranke foran eller omkring koret, som afgrænser præstens afdeling i forhold til det øvrige kirkerum.

Korskranken har firkantede balustre, og over gesimsbjælken er der et samtidigt krucifiks og to knælende engle.

Pulpitur

Foran herskabsstolen i nordkapellet er der et lukket pulpitur, dvs. et ophøjet galleri. Det har i midten et felt med et relief af en ung kvinde, der sidder i et landskab med træer. Hendes gevandter er besat med øjne, og hun holder højre pegefinger mod læben og lægger venstre hånd på en hund. Over hendes hoved er der et skriftbånd med latinsk skrift, hvor der står, ”Men en forstandig mand tier”. Adam Levin Knut til Gisselfeld og Assendrup lod i 1695 dette og sit begravelsessted opføre. Gesimsen krones af et stort, udskåret topstykke med familien Knuths våben. Træværket er forskelligt marmoreret.

Alteret

Altertavlen har en nygotisk ramme med et samtidigt maleri af kvinderne ved graven. Det er signeret C.H. 1833 for Constantin Hansen.

Prædikestolen

Prædikestolen er i nygotisk stil fra 1862 med enkle, dekorative fyldinger i fagene og forgyldte lister.

Gravminder

I korets nordvæg sidder der et epitafium, dvs. mindesmærke, over Peder Oxe til Gisselfeldt. Stenen har en perspektivisk portal med kannelerede joniske søjler og trekantgavl. I portalfeltet er fremstillet et fransk-nederlandsk gravmæle, på hvilket den afdøde hviler i fuld rustning med åbne øjne, mens man på lejet nedenunder ser legemet som skelet. Mindesmærket er et meget betydeligt kunstværk af gotlandsk kalksten. Det er måske en gravsten, men dets smukke relief, der er bevaret uden slid, har i høj grad karakter af et epitafium. Allerede i 1750’erne, da stenen blev aftegnet af Nicolai Abildgård (1743-1809), sad den på sin nuværende plads. Arbejdet er københavnsk eller skånsk, og stenen er sandsynligvis udført før Peder Oxes landflygtighed (1558-1566) eller senest i året før hans ægteskab med Mette Rosenkrantz (ca. 1533-1588) i 1567.

Der er desuden i Bråby Kirke seks gravsten fra perioden 1730-1813 og tre kister fra 1648-1724 i gravkælderen under nordkapellet, herunder Adam Levin Knuts.

Kirkegården

Kirkegården er siden middelalderen udvidet mod syd og øst, men den har mod nord og vest bevaret sine ældre, antageligt middelalderlige, mure. Hovedindgangen er fra vest.

Læs mere i Den Store Danske

Læs mere i Dansk Kvindebiografisk Leksikon

Eksterne links

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig