Naturvidenskab er den del af den videnskabelige forskning, som beskæftiger sig med naturens generaliserbare fænomener og lovmæssigheder, herunder fx mennesket som biologisk væsen. Idet naturvidenskabens genstandsområde således er den virkelige natur, som den kan måles og undersøges empirisk, er der tale om en realvidenskab. Matematik, som er en formalvidenskab, hører ikke selv til naturvidenskaben, men er et vigtigt redskab for den. Hele artiklen