Realvidenskaber, videnskaber, der behandler objektivt eksisterende fænomener, fx naturvidenskaber, geografi, samfundsvidenskaber og historie; det modsatte af formale videnskaber.