Formale videnskaber, fag, hvor begreberne er afgørende, fx matematik, filosofi, litteraturvidenskab, sprogvidenskab; det modsatte af realvidenskaber.