Johan Browallius, 1707-1755, svensk teolog og naturvidenskabsmand. Han blev præst 1731, professor i fysik i Åbo (Finland) 1737 og professor i teologi 1746; fra 1749 var han biskop i Åbo. I sin alsidige virksomhed udgav Browallius naturvidenskabelige skrifter, deltog 1746/47 og 1751/52 i de politiske rigsdagssamlinger og tog initiativ til en finsk bibeloversættelse.