Nordiske guder

Nordisk religion og mytologi er en ikke særlig præcis betegnelse for den religion og mytologi, der dyrkedes i Norden (dvs. det nuværende Danmark, Island, Norge og Sverige samt områder, der var under indflydelse herfra) frem til kristendommens indførelse, der fandt sted over en ca. 100-årig periode fra ca. 960. Man møder hyppigt den opfattelse, at nordisk religion er den religion, man havde i Norden i vikingetiden, men det er ikke muligt at konstatere noget brud i religionen ved vikingetidens begyndelse ca. Hele artiklen