Nordisk religion og mytologi er en ikke særlig præcis betegnelse for den religion og mytologi, der dyrkedes i Norden (dvs. det nuværende Danmark, Sverige, Norge og Island, samt de områder, der var under indflydelse herfra) frem til kristendommens indførelse, der fandt sted over en ca. 200-årig periode fra ca. 800. Man møder hyppigt den opfattelse, at nordisk religion var vikingernes religion, men vi kan ikke se nogen stor forandring i religionen ved vikingetidens begyndelse ca. Hele artiklen