P.-H. Mallet var en schweizisk historiker, professor i fransk litteratur i København 1752-1760. Hans Histoire de Dannemarc (1755), der udkom i flere udgaver, senest 1787-1788 i ni bind, fik stor betydning for udlandets kendskab til dansk historie og navnlig til nordisk mytologi. Resten af livet var han professor i historie ved universitetet i sin fødeby, Genève.