Den tidligste bevarede skønlitteratur på japansk er et antal digte i de ældste historiske værker Kojiki (Krønike om gamle dage, uddrag på dansk 1989) og Nihongi (Optegnelser om Japan) fra begyndelsen af 700-tallet. . Hele artiklen