Fujiwara no Shunzei, 1114-1204, japansk digter. Fujiwara no Shunzei, den betydeligste lyriker og litterat ved den sene Heian-periodes kejserhof, var en afholdt vejleder for andre digtere og en skattet dommer ved hoffets utallige digtdyster. Han redigerede den kejserlige digtantologi Senzaishu (1187); værket Korai Futeisho (1197) gennemgår nye og gamle digte i forskellige stilarter.