Sutra, (sanskrit sutra, pali sutta 'tråd, ledetråd, lærevers, læretekst'), i klassisk indisk religiøs, filosofisk og videnskabelig litteratur på sanskrit en kort regel, en aforisme eller et værk, der består af sådanne korte regler (sutraer). Sutra-stilen anvendes i vedangaerne, en samling håndbøger, der bl.a. behandler discipliner som fonetik, ritual og grammatik. Disse tekster har til formål at vejlede præsterne i udførelsen af de vediske ritualer og i forståelsen af de vediske tekster. Senere videnskabelig litteratur på sanskrit anvendte ligeledes sutra-stilen. Det gælder bl.a. den berømte grammatiker Panini i hans håndbog i sanskrit-grammatik. De fleste klassiske filosofiske systemer anvender ligeledes denne stil. Et i Vesten kendt sutra-værk er Vatsyayanas håndbog i erotik, Kamasutra. De korte regler og mnemotekniske vers og aforismer er lette at indlære og huske — men ofte vanskelige at forstå uden forklaringer; derfor er der omkring sutra-litteraturen opstået en omfattende kommentarlitteratur. I buddhismen betegner sutra eller sutta som regel et kanonisk værk. Se Suttapitaka og Suttanipata.