Suttapitaka, (pali Suttapiṭaka), den anden af de tre samlinger af tekster eller "kurve" (pitaka) i theravada-buddhismens pali-kanon (se Tripitaka). Suttapitaka består af fem store tekstsamlinger (nikaya): Digha-nikaya (34 "lange" tekster), Majjhima-nikaya (152 "middellange" tekster), Samyutta-nikaya (2889 korte tekster, ordnet i 56 grupper efter indholdet), Anguttara-nikaya (2308 korte tekster, grupperet i 11 afsnit efter de behandlede emner) og Khuddaka-nikaya, der omfatter 15 selvstændige værker. Af disse 15 værker skal især følgende fremhæves: Dhammapada, der indeholder 423 buddhistiske tankesprog på vers; Suttanipata, en samling mindre læretekster, ligeledes på vers; Thera- og Therigatha, to samlinger opbyggelige vers, der tilskrives berømte munke og nonner; Jataka, en samling af 547 fortællinger, der beretter om Buddhas tilværelser i tidligere liv. Suttapitaka er utvivlsomt den betydeligste af de tre kanoniske samlinger. Det er denne samlings taler, prædikener og udsagn, der tilskrives Buddha og hans disciple, og som er hovedkilden til udforskningen af den historiske Buddhas lære.