Tripitaka, (sanskrit tripiṭaka, pali tipiṭaka 'trekurven'), de gamle buddhistiske hinayanaskolers kanon. Der tænkes først og fremmest på theravadaskolens kanon på pali, den eneste, der er bevaret i sin helhed. Se buddhistisk litteratur.