Stereotypi, hos mennesker en gentagen bevægelse, tanke eller ytring, ofte uden egentligt formålspræg, men ofte med en påtrængende gentagelsestrang. Stereotypier ses fx ved skizofreni, organiske hjernelidelser og efter påvirkning med visse rusmidler. Se også katatoni.