Psykiatri er et lægevidenskabeligt speciale, der beskæftiger sig med diagnostik, forekomst, forløb og årsagsforhold samt forebyggelse og behandling af psykiske sygdomme hos voksne. Børne- og ungdomspsykiatri er et andet lægeligt speciale, der står voksenpsykiatrien nær, men som har børn og unge under 18 år som sin målgruppe. Psykiske sygdomme er kendetegnet ved særlige symptomer, som i meget betydelig grad påvirker helbredstilstand, livskvalitet og social funktionsevne. Hele artiklen

Ny artikel