Oklofobi er inden for psykologi en sygelig frygt for sammenstimlen af mennesker.