Forfølgelsesvanvid, psykisk abnormtilstand præget af vrangforestillinger om at være forfulgt. Tilstanden kan ses ved forskellige sindssygdomme, fx skizofreni og følgetilstande til stofmisbrug af amfetamin og kokain; i sjældnere tilfælde hos tunghøre og sprogligt isolerede. Forløbet afhænger af den grundlæggende sygdom og kan være såvel forbigående som vedvarende. Se også paranoid psykose.