Raster, fintmasket net af punkter eller streger, der benyttes ved fremstilling af klichéer for at gengive lysere og mørkere partier i et fotografi. Siden 1800-t.s slutning fotograferede man gennem en glasplade, der var forsynet med et sådant fintmasket net (rasternet). I dag omdannes billedets digitale data til rasterpunkter via en såkaldt RIP (raster image processor). Se også farvetryk, bogtryk – moderne bogproduktion.