Digital, (af lat. digitalis 'vedr. fingrene', af digitus 'finger'), betegnelse for fænomener, objekter eller information, som kan tælles eller kun optræder med diskrete værdier. Modsætningen til digital er analog, som karakteriserer fænomener, objekter eller information, der antager kontinuerte værdier.