Rapskager, restproduktet efter presning af raps; anvendes til foderstoffer, efter at det er lykkedes at udvikle raps med et lavt indhold af erucasyre og glukosinolater, der ellers gør rapsen giftig eller uspiselig.