Punkt, (af lat. punctum, se punktum), et af grundelementerne i geometri. Et punkt har en position, men ingen udstrækning. I Euklids Elementer defineres et punkt som "det, der ikke kan deles". Fra et logisk synspunkt er dette ikke en definition, idet man ikke kan definere en ting ved fraværet af egenskaber. Formuleringen understreger dog, at et punkt ikke er en størrelse (et kontinuum) i aristotelisk forstand i modsætning til alle andre geometriske objekter i Elementer. Måske skal Euklids "definition" ses som en positiv stillingtagen i debatten blandt de græske filosoffer om, hvorvidt der findes et udeleligt element, et atom. Måske var det blot et pædagogisk kneb for at komme videre fra en prik i sandet. I moderne matematik opfattes punktet som et abstrakt begreb (et primitiv).