podsol

Artikelstart

Podsol, stærkt udludet, forsuret og lagvis kraftig farvet jord, typisk en sandjord i et fugtigt, køligt klima. Den har if. det internationale FAO/UNESCO's jordklassifikationssystem øverst et lag (horisont) af mor på en tynd A-horisont oven på en udvasket, lys E-horisont, også kaldet et blegsandslag (se jordbund). Derunder ligger en mørkere, brunlig eller rødlig (spodisk) Bs-horisont, der er beriget med nedvasket organisk stof samt med jern(III)- og aluminiumforbindelser. Hvor sandskornene sammenkittes, kan der forekomme en cementeret horisont, på dansk kaldet al. Jordbundstypen er udbredt i kolde tempererede områder, især under nåleskov og hede. I Danmark findes podsoler især på de sandede hedesletter og bakkeøer i Vestjylland.

Faktaboks

Etymologi
Ordet podsol kommer af russisk podzol 'ufrugtbar jord', af pod 'under' og zola 'aske'; formen vist påvirket af latin solum 'grund, jordbund'.

Podsolering

Podsolering er den jordbundsdannende proces, der foregår i sur og næringsfattig sandjord og resulterer i dannelse af en podsol. Jorden omblandes ikke, da jordrodende dyr savnes, hvorfor det organiske materiale akkumuleres i morlaget oven på mineraljorden og kun nedbrydes ufuldstændigt af svampe. Nedbrydningsprodukterne danner organiske syrer, der opløser og binder jern- og aluminiumforbindelser fra A- og E-horisonten. Disse komplekser af jern, aluminium og organiske syrer føres med infiltrationsvandet ned i jorden, hvor de udfældes i Bs-horisonten.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig