B-horisont, jordlag (horisont), som ligger under den humusholdige A-horisont samt en eventuelt forekommende E-horisont i en jordbundsprofil. I visse tilfælde er B-horisonten kun præget af forvitring og strukturdannelse, men typisk er den tillige tilført materialer som jern(III)- og aluminiumoxihydroxider, humusstoffer og/eller ler fra A- og E-horisonterne, således at B-horisonten er en berigelseshorisont. Se også jordbund.